Startpagina
Ons Forum
Over ons
Doneer
 


 

Onze partij is Glashelder.  

Vind u het politieke klimaat ook zo koud worden in Nederland ?

Wilt u dat ook veranderen ?

Gebruik u stem en stem Glashelder !
Laat uw stem niet verloren aan ! Wordt lid.
GLASHELDER NEDERLAND, GEEN WOORDEN MAAR DADEN !
Wilt u ook kunnen beslissen en uitmaken hoe, wat en waar er wat gedaan wordt !
Maak Nederland weer een gezellig en veilig land om te wonen zonder zorgen.
T.Beck en R.Driessen

Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen Oprichters van GlasHelder Nederland

Wij zullen al het mogelijke doen om onze beloftes waar te kunnen maken.

Welkom bij GHN, GlasHelder Nederland

Een politieke partij met visie die voor u onze kiezer opgericht is.
Wij willen voor u als kiezer zowel de bekende als onbekende punten op ons politieke agenda bekend maken via onze website.

Via ons forum kunt u zelf ook met ideeën komen die wij eventueel als ze evident zijn in ons programma zullen opnemen.
Wij zijn een partij voor en door onze leden en kiezers.

Geen loze beloftes geen concessies, gewoon glashelder.


31 Maart 2009

Blijkbaar willen we niets terug van Den Haag !


Aangezien wij niet genoeg respons hebben gekregen op onze oproep om Den Haag voor een dag te blokkeren om ons kwartje van Kok terug te eisen zijn wij genoodzaakt om morgen 1 april 2009 ons terug te trekken voor beraad om een nieuwe strategie te bewerkstelligen zodat wij U kunnen aansporen om mee te gaan voor het goede doel.

En aangezien het volledige Nederlandse volk die telkens weer alles als zoete koek gelooft wat er gezegd en beloofd wordt in Den Haag laten wij stof tot nadenken.

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen


17 Maart 2009

Blijkbaar moeten wij rigoureuze acties ondernemen voordat de pers ons serieus neemt.


Wij hebben een persbericht gestuurd naar verschillende nieuwsbladen en televisie zenders tot op heden zonder resultaat.
Het is een kwalijke zaak dat er binnen deze samenleving geen aandacht wordt geschonken aan kleine Politieke Partijen die wel een boodschap van en voor het volk naar voren willen brengen.
Daar in tegen vertegenwoordigen ze liever de zetelende partijen die er telkens weer niets van bakken.
Ze zijn te bang voor de mening van het gewone volk.
Wat is er gebeurd met de pers die onafhankelijk nieuws melde zonder eerst na te denken wat voor consequenties dat met zich meebracht.
Is onze maatschappij zo in zichzelf gekeerd dat het ons niets meer kan schelen.

De Nederlandse overheid is op dezelfde manier bezig als de Verenigde Staten van Amerika om het volk te onderdrukken en in angst te laten leven zodat zij het volk beter kunnen aansturen onder het mom van sociale controle.

STOP het ver Amerikaniseren van Nederland hebben wij geen eigen mening en eigen koers.

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen


15 Maart 2009

Den Haag Dicht ! Wij roepen massaal het Nederlandse volk op tot publieke ongehoorzaamheid om ons ongenoegen te tonen.

 
Leg alle toegangswegen naar en van Den Haag volledig dicht op woensdag 1 april 2009 tussen 08.00 en 18.00

Laat Den Haag je vertrouwen in deze regering horen met deze actie.

Alle beroeps chauffeurs en particulieren die mee willen doen met deze actie zijn van harte welkom.

Stuur ons een e-mail naar info@glashelder.nu mocht U mee willen gaan om hier een succesvolle actie van te maken.

Belangrijk dat er bij deze actie alle hulp voertuigen niet gehinderd mogen worden in hun werkzaamheden, daar bedoelen wij mee brandweer, politie en ambulance diensten. Geef ze vrije doorgang !

Kwartje van Kok , NU TERUG !

 
We hebben lang genoeg gewacht om ons kwartje terug te krijgen, er zijn telkens weer beloftes gemaakt om deze terug te geven maar telkens weer zijn dit loze beloftes geweest.
Ondertussen met de devaluatie meegerekend is dit nu € 0,25 eurocent geworden.
Een vat olie stond in juli 2008 op $ 147 en 11 maart 2009 op $ 42 maar er is maar een fractie van de benzine prijs gedaald.
Het volk heeft brood en spelen nodig, neem het volk niet meer en meer af !
Het wordt ons steeds moeilijker gemaakt om op een fatsoenlijke wijze rond te komen en telkens weer verzint Den Haag nieuwe belastingen en vorderingen die ons het leven zuur maken.
Zie bijvoorbeeld de nieuwe waterschap tabellen.
Vorig jaar de € 150 eigen bijdrage en dit jaar zijn de bril e.o. lenzen niet meer aftrekbaar.

Actuele ruwe olie prijzen op dit moment:GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen


14 September 2007

Salarissen omhoog met 25 % per jaar.

 
Salarissen zouden per jaar moeten stijgen met 25% totdat zij gelijk zouden komen te staan met de prijzen die na de invoering van de Euro verdubbeld zijn geweest.
Werkgevers en industriëlen/leveranciers van goederen en consumtie goederen hebben sinds de invoering van de Euro alleen maar geprofiteerd van de Euro.
Het is tijd dat zij er voor gaan betalen en niet alles vanzelfsprekend zou moeten zijn dat de consument daar de duppe van is op de lange termijn.

Optie twee is dat de regering de industriëlen/leveranciers van goederen en consumtie goederen een verlaging van de prijzen zou afdwingen, willen zij hier geen gehoor aangeven dan zwaar beboeten.
Prijzen zouden per jaar moeten dalen met 25% totdat zij gelijk zouden komen te staan met de prijzen die na de invoering van de Euro verdubbeld zijn geweest.

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen

11 September 2007

Energie voor eenieder!

Waarom kunnen wij niet als de Belgen een beleid voeren voor de distributie van stroom voor de mensen die het niet al te breed hebben,
Wij bedoelen hiermee een chipkaart voor energie die mensen kunnen opwaarderen en zonder opwaarderen toch een minimaal stroomgebruik is gegarandeerd.
Voor de levensomstandigheden die heden ten dage nodig zijn om een waardig bestaan te kunnen hebben.

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen

11 September 2007

Kerk en staat gescheiden houden.

 
Het Gehele concept tussen witte en zwarte scholen/islamitische scholen is benauwend, het is absurd dat er zwarte scholen en islamitische scholen bestaan.
het brengt alleen maar een kloof tussen de gemeenschappen in en is niet tolereerbaar in onze gemeenschap.
Wie waarborgt dat er geen haat gepredikt wordt in een zwarte/islamitische school.
In scholen hoort geen geloof thuis net als in de politiek het geval is, en zo kerk en staat gescheiden houden.

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen


11 September 2007

Dit is wat wij nu bedoelen met het besodemieteren van de armen, zieken en gepensioneerden.

 
Volgend jaar willen ze de zorgverzekering nog eens met € 50,- verhogen, omdat zij een miscalculatie gemaakt hadden.
Wij vinden dat dit absurd is, men ziet dat de zorgverzekeringen met elkaar fuseren en dat er zo weer een monopoly of kartelvorming in Nederland zich voor gaat doen.
En dit allemaal ten koste van de burgers die het nu al niet fatsoenlijk kunnen betalen.
Wij hebben meerdere personen hierover aangesproken en iedereen is erop achteruit gegaan behalve de politici en de particulieren die een hoog inkomen hebben.
Wij zeggen, gewoon terug het ziekenfondsstelsel!
Dit is net zo een ramp als de medicijnen strippenkaart in de jaren tachtig, die uit eindelijk ook geschrapt is geweest!
De enigen die hier baat bij gehad hebben zijn de politici zelf en hun kornuiten.

De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar groter, net als of dit de bedoeling is.

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen

22 November 2006

Wat een teleurstelling bij de verkiezingen, zo zien we weer dat sommige medebewoners van Nederland blind zijn voor beloftes van sommige partijen die het zogenaamd voor hebben met hun gedachtengoed en ideén

Bron De Telegraaf

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen


16 November 2006

22 November de dag van de verkiezingen nadert

 
Wij hebben gemerkt dat de grote partijen gebruik maken van standpunten van kleine partijen die niet mee doen aan de eerstvolgende verkiezingen, zie PVDA met eerwraak en de VVD met de 130 Km limiet.
Het laat zien dat de ideen van de partijen op zijn en dat het nu tijd wordt om kleine partijen eens een kans van slagen te geven.

Maar om dat wij toch verplicht zijn om uit meerdere kwaden te moeten kiezen roepen wij onze leden op om op Rita Verdonk te stemmen.
Haar inzet voor Nederland en haar inwoners is bewonderenswaardig.
Heeft u geen idee op wie u gaat stemmen gebruik dan eens de stemwijzer of stem eens op een kleine partij.

Wij roepen het Nederlandse volk op om in ieder geval geen PVDA / D66 en of CDA te stemmen. Zij hebben nu wel bewezen dat zij hun taak niet kunnen waarmaken en ons, de kiezers keer op keer teleurstellen. Zij zijn nu al bezig om de kiezers te verloochenen met; wat geven wij op/toe om toch een coalitie te kunnen vormen (zie CDA en PVDA).

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen


17 September 2006

Het moet niet gekker worden in Nederland

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen

Donner zal voortaan zorgvuldiger zijn
Minister Donner van Justitie zal zich voortaan zorgvuldiger uitdrukken. Dat heeft hij de Tweede Kamer donderdag beloofd in het spoeddebat naar aanleiding van zijn eigen uitlatingen over de sharia die ingevoerd zou moeten worden als een democratisch gekozen meerderheid dat zou willen.

De Kamer neemt genoegen met de belofte van de bewindsman. Maar, zo stellen de fracties, in het interview met Vrij Nederland had hij duidelijk moeten maken dat hij de islamitische wet verwerpt en ook moeten vermelden dat de rechtsstaat middelen biedt om op te treden tegen voorstellen die in strijd zijn met fundamentele waarden.

'Gelet op de discussie die heeft plaatsgevonden kunt u ervan uitgaan dat ik me voor mijn hoofd kan slaan dat ik dat niet heb gedaan', erkende Donner. Hij zei verder dat hij louter een bespiegeling over democratische besluitvorming gaf toen hij het voorbeeld van de sharia gebruikte.

Donners eigen partij, het CDA, diende naar aanleiding van de opmerkingen van de minister een voorstel in dat het mogelijk moet maken politieke partijen die de sharia willen invoeren te verbieden. De Kamer wees dat voorstel echter af.

Onafhankelijk Kamerlid Wilders diende een motie van wantrouwen in tegen de christendemocraat, maar werd daarin niet gesteund door zijn collega's. Wilders noemde het 'onvergeeflijk' dat Donner de theoretische mogelijkheid van de invoering van de sharia openliet. 'Ik had gehoopt dat de minister zou zeggen dat hij nooit en te nimmer de sharia in Nederland wilde', aldus de parlementariër.

Sdu - Overheidsinformatie (15 september 2006)


31 augustus 2006

Dit is wat wij nu bedoelen met het stelen van de armen, zieken en gepensioneerden.

 
De PVDA heeft altijdt beweerd dat zij een partij voor het volk zijn, dus zo gaan zij met het volk om ....mooi voorbeeld van naastenliefde en begrip voor onze vergrijzende bevolking.

GHN Dhr.T.Beck & Dhr.R.Driessen

PvdA: rijke babyboomers betalen AOW

Den Haag, 31 aug. De PvdA heeft haar voornemen om gepensioneerden te laten bijdragen aan de AOW, afgezwakt. Ook is de voorgestelde beperking van de aftrekbaarheid van de pensioenpremies van de baan.

In het ontwerpverkiezingsprogramma dat dit weekeinde wordt gepresenteerd, wil de PvdA de fiscalisering van de AOW in 2011 invoeren. Dat jaar moet een belastingheffing van 0,6 procent over aanvullende pensioenen boven 15.000 euro van kracht worden. Het percentage wordt jaarlijks verhoogd, tot 2,4 procent in 2014.

De heffing geldt wat de PvdA betreft voor gepensioneerden die zijn geboren na 1946. „De babyboom-generatie gaat betalen”, zegt Ferd Crone, financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. De na-oorlogse generatie heeft volgens Crone een goed aanvullend pensioen kunnen opbouwen, naast de AOW.

Met deze aanpassingen komt de PvdA tegemoet aan kritiek van binnen en buiten de partij op eerdere voorstellen om de AOW te ‘fiscaliseren’. Het begrip fiscalisering (betaling van de AOW uit belastingheffing in plaats van premieheffing, waarvan gepensioneerden nu zijn gevrijwaard) is vervangen door ‘jaarlijks stapsgewijs toenemende extra bijdrage naar draagkracht’.

PvdA-leider Bos had eerder aangekondigd dat alle ‘rijke gepensioneerden’ moesten meebetalen aan de AOW. Hieronder verstond hij gepensioneerden met een aanvullend pensioen vanaf 10.000 euro. Volgens de PvdA betekent de aanpassing dat mensen vanaf een modaal bruto inkomen een extra bijdrage moeten betalen.

CDA-fractievoorzitter Verhagen zegt dat er „ondanks de gladde verkooppraatjes en het gegoochel met cijfers in de kern niks is veranderd.” Verhagen zegt dat volgens Bos 80 procent van de ouderen rijk is en moet gaan meebetalen. Verhagen: „De VVD liet vorige week terecht haar plannen varen om in te grijpen in de AOW. Ik roep de PvdA op de plannen niet alleen uit te stellen maar er helemaal vanaf zien en het plan in de papierbak gooien.” In een reactie laat VVD- leider Rutte weten dat Bos „aan het schuiven” is om zijn eigen achterban tevreden te stellen. Ouderen moeten dus nog steeds meebetalen bij de PvdA, maar nu pas vanaf 2011, benadrukt Rutte.

GroenLinks-leider Halsema betreurt het dat de PvdA het fiscaliseringsplan heeft afgezwakt. Door ouderen pas in de toekomst beperkt te laten meebetalen aan de AOW legt de PvdA de rekening van de vergrijzing bij de jongere generatie. „Bij Bos zijn nu ook de jongeren de klos”, aldus Halsema. GroenLinks houdt vast aan een fiscalisering van de AOW.

Voorts stelt de PvdA voor om de kosten van de kinderopvang te verlagen, de werkgeverslasten voor de loonkosten rond het wettelijk minimum te verlagen, gesubsidieerde banen te bevorderen, een werkbonus in te voeren en de belemmeringen op langer doorwerken weg te nemen. De PvdA houdt vast aan de pensioenleeftijd van 65 jaar en wil de AOW welvaartsvast houden door de koppeling aan de lonen te garanderen.

bron: NRC

31 augustus 2006

Minister Verdonk
 
Wij staan volledig achter de besluiten die gemaakt zijn door Minister Verdonk.
Mensen die liegen over hun naam, geboorte datum of afkomst moeten direct het land uit worden gezet en niet beloond worden met de Nederlandse Nationaliteit.

16 mei 2006, Ayaan Hirsi Ali verlaat tweede kamer.


VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali legt vandaag haar Kamerlidmaatschap neer. Zij maakte dat op een persconferentie bekend. Gisterenavond was het besluit daartoe na een spoedberaad tussen Hirsi Ali en de VVD-top al gevallen. Het feit dat zij in augustus haar beveiligde huis op last van de rechter moet verlaten, heeft een belangrijke rol gespeeld. De melding dat haar naturalisatie nietig is, heeft echter de doorslag gegeven.

Zowel Hirsi Ali zelf als Gerrit Zalm  i, die als oud-lijsttrekker op de persconferentie aanwezig was, gingen in op de melding van minister Verdonk  i van gisteren dat Hirsi Ali niet het Nederlanderschap blijkt te hebben. Beiden benadrukten dat het feit dat zij had gelogen bij haar asielaanvraag al jaren bekend was. De naam 'Ali' is volgens haar één van de velen namen die binnen haar stam worden gebruikt. Zalm hekelde de snelheid waarmee het besluit was genomen en bekend is gemaakt. Hirsi Ali gaat tegen het besluit van de minister in beroep.

Het Nederlanderschap is haar ontnomen, omdat zij tijdens haar asiel- en naturalisatie-aanvraag onjuiste informatie verstrekte. Sinds 2000 kan iemand het Nederlanderschap verliezen als blijkt dat hij of zij tijdens de aanvraagprocedure onjuiste gegevens heeft verstrekt. Deze wet is tot stand gekomen tijdens het tweede kabinet-Kok. Gerrit Zalm die wist dat Hirsi Ali onjuiste informatie verstrekt had, maakte destijds deel uit van dit kabinet. Zalm zegt in 2002 bij de kandidaatstelling te goeder trouw te hebben gehandeld.

Hirsi Ali vertrekt per september naar de Verenigde Staten om te gaan werken voor het American Enterprise Institute, een conservatieve denktank. Over haar beveiliging in de Verenigde Staten heeft zij inmiddels afspraken gemaakt met het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

bron: NOS Actueel

Minister Verdonk is welkom bij GHN Glashelder Nederland.


Kan het nog ondemocratischer.

VVD-hoofdbestuur: leden mogen één keer stemmen voor lijsttrekker

19 mei 2006

De VVD heeft bekendgemaakt dat de leden één stem mogen uitbrengen bij de verkiezingen van de lijsttrekker. Er was enig rumoer ontstaan toen bleek dat leden die per post hadden gestemd opnieuw elektronische hun stem zouden kunnen uitbrengen. Met name Kandidaat-lijsttrekker Rita Verdonk  i maakte bezwaar tegen deze procedure en ook Tweede-Kamervoorzitter Weisglas  i liet zich kritisch uit.

In een persbericht stelt het hoofdbestuur van de VVD nu:

Er bestaat geen reglementair recht dat leden bij een ledenraadpleging meermaals mogen stemmen of hun stem mogen herzien. Elk lid mag bij een ledenraadpleging één stem uitbrengen. Dat kan op drie manieren: per telefoon, internet of post. Het is feitelijk onjuist dat leden nóg een keer mogen stemmen.

Stemmen per telefoon en per internet worden onmiddellijk digitaal verwerkt. Vanwege het stemgeheim is niet meer na te gaan wat iemand gestemd heeft.
Deze stemmen zijn daardoor niet meer ongedaan te maken. Voor het stemmen per post krijgt ieder lid maar één stembiljet, dat na verzending niet meer kan worden gewijzigd. Als blijkt dat zowel digitaal is gestemd als per post wordt de stem per post niet meegeteld.

Dat leden een eerdere stem per post laten vervallen door een latere digitale stem is geen reglementair recht, maar een onvermijdelijk gevolg van de mogelijkheid van het stemmen per post.

Op dit moment heeft zo'n 53 procent van de VVD-leden al gestemd: waarvan ongeveer de helft per post en de helft elektronisch.

bron: VVD, ANP


Strengere controles wegverkeer & zwaardere boetes voor overtreders.
 
We zijn het er allemaal mee eens dat de grootste ergernissen in het verkeer het bumperkleven, niet aangeven van rijrichting, geen voorang verlenen bij het ritsen, vrachtwagens die inhalen tijdens de spits zijn, laten we hier eens wat aan doen.
Ieder van ons kan hier over mee praten.
Als we nu eens een inhaal verbod voor vrachtwagens en caravans zouden toepassen (alleen van toepassing tijdens de ochtend en avond spits).
Boetes op bumperkleven zo hoog maken dat diegenen die dit dagelijks doen de ergernis ondervinden op dezelfde manier dat ze het voortaan laten.


Maximumsnelheid naar 130

Wij zijn er voor om de maximum snelheid naar 130km per uur op te trekken inplaats van de 120km per uur en bij regen naar 110 zoals in zoveel Europese landen.

Waarom geen Tolwegen

Wij zijn volgens ons het enige land die geen tolwegen kent voor buitenlandse particulieren en bedrijven die van onze wegen evenveel gebruik maken als wij zoals in zoveel Europese landen zijn daar heffingen voor.
Laten wij ook in Nederland hier gebruik van maken en ook het buitenlandse toeristen en beroeps verkeer laten betalen voor de slijtage aan onze wegen.

Zoek naar standpunten op onze website bijvoorbeeld : Pensioenen, belastingen etc.

STEM GLASHELDER NEDERLAND NU EN WORDT LID !

Uw vraagt zich af wat krijg ik terug voor de € 25 jaarlijkse bijdrage die u bij het aanmelden als lid van GHN moet betalen.
Een behartiging van uw toekomstige belangen en inkomsten voor de komende jaren.
Lid worden:

U kunt lid worden door € 25 te storten op rekening 1237.70.491 Rabobank Breda met vermelding T.N.V. Glashelder Nederland contributie lidmaatschap met u voor- en achternaam adres, telefoon nummer en eventueel uw e-mail adres.
U kunt ook een bedrag doneren op rekening 1237.70.491 Rabobank Breda met vermelding T.N.V. Glashelder Nederland Donatie.

Ons forum is bedoeld voor discussies, suggesties en onderwerpen die u zorgen baren in onze Nederlandse samenleving.
Dit forum mag niet gebruikt worden voor racistische uitspraken van welke aard dan ook.  
 
GHN is een politieke partij die elke discussie wil aangaan zolang het de goede zeden niet ondermijnt.

Het Wilhelmus zou iedere Nederlander moeten kennen.
Het is beschamend dat bij sport of andere evenementen niet eens de helft ons volkslied kent.

Hierbij willen wij u de tekst van ons volkslied aanbieden zowel het oude als de nieuwe versie, hopend dat we tezamen de volgende keer uit volle borst mee kunnen zingen en ons mooie land eer aan doen (al is het alleen maar het eerste couplet).
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.

Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.

© Glashelder Nederland de politieke partij 2006